0826 34 26 26Kết bạn Zalo

Mang 2 quốc tịch, có được sở hữu nhà đất tại Việt Nam?

nhà ở

( Nhà ở ) – “Tôi có 2 quốc tịch Hà Lan, Việt Nam, và hiện đang định cư ở nước ngoài. Liệu tôi có thể sở hữu nhà đất tại Việt Nam không khi chỉ có hộ chiếu mà không có hộ khẩu?” – Nguyễn Minh Hà (Email: nguyenhadtck@…)

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Luật Quốc tịch năm 2008 (bổ sung, sửa đổi năm 2014): người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Trong khi đó, quy định về người nhận quyền sử dụng đất được nêu rõ tại điểm đ, Khoản 1, Điều 169, Luật Đất đai 2013: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.
Mặt khác, điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Khoản 1, Điều 8, Luật Nhà ở 2014 như sau: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.
Căn cứ theo các quy định nêu trên, để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, người nước ngoài phải thông qua hình thức thuê mua, mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc nhận quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở. Tuy nhiên, điều kiện là bạn phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam cũng như đáp ứng các quy định tại Luật Nhà ở 2014.
Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn
Theo Kinhtedothi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0926342626