0826 34 26 26Kết bạn Zalo

Muốn chuyển nhượng nhà đất thì phải giải chấp?

thế chấp

Hiện nay, nhiều người chọn cách thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, người vay phải làm thêm thủ tục xóa thế chấp (giải chấp). Đây là thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến việc đăng ký giao dịch đảm bảo đối với khoản vay tiền tại các hệ thống ngân hàng thương mại.

Đầu năm 2018, vợ chồng tôi mua 1 căn nhà liền kề tại dự án khu đô thị mới ở Long Biên, Hà Nội. Khi mua dự án này, gia đình tôi dùng chính căn nhà trên để thế chấp vay ngân hàng. Đến nay, vợ chồng tôi đã thanh toán đầy đủ các khoản vay nhưng khi tôi bán căn nhà trên cho người khác thì cơ quan chức năng yêu cầu chúng tôi nộp giấy tờ liên quan đến giải chấp khoản vay. Xin hỏi, thủ tục giải chấp ra sao? Vợ chồng tôi phải nộp hồ sơ gồm những giấy tờ gì để làm thủ tục giải chấp?

Trả lời

Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm và Điều 26 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ xóa đăng ký thế chấp gồm: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký; Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm; Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận; Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

Trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó đã có một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm dưới đây thì người yêu cầu đăng ký không phải nộp các loại giấy tờ đó: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tục giải chấp

Sau khi có hồ sơ đầy đủ, vợ chồng bạn sẽ nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây: Văn phòng đăng ký đất đai; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; Giấy chứng nhận; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Trả kết quả đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết thủ tục giải chấp

Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ thì thủ tục giải chấp sẽ được hoàn thiện ngay trong ngày bạn nộp hồ sơ.Nếu bạn nộp hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Nguồn: Báo Tài Nguyên Và Môi Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0926342626